game bai doi thuong phe club

Chỉ số không khí

Hà Nội
132
TP HCM
133
Hải Phòng
95
Nha Trang
17
Đà Nẵng
59
Đà Lạt
21
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 20:37 - 07/01/2022
Thay đổi khu vực
20oC
Đêm nhiều mây ( AWS, cập nhật 20h10)
Hôm nay
(07/01 Thứ Sáu)
18oC - 24oC
Ngày mai
(08/01 Thứ Bảy)
18oC - 23oC
Ngày kia
(09/01 Chủ Nhật)
19oC - 21oC

Hiện tại Hôm nay
07/01 Thứ Sáu
Ngày mai
08/01 Thứ Bảy
Ngày kia
09/01 Chủ Nhật

TP.HCM

28oC
Đêm nhiều mây
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Đà Nẵng

24oC
Đêm nhiều mây
22oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 26oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Nha Trang

26oC
Đêm nhiều mây
23oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 28oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

19oC
Đêm có mây
19oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 24oC
Có mây, ngày không mưa
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Vinh

21oC
Đêm có mây
17oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa

Sơn La

20oC
Đêm có mây
14oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
14oC - 22oC
Có mây, ngày không mưa
14oC - 21oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

21oC
Đêm nhiều mây
19oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Bắc cạn

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
15oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Bắc Giang

Đang cập nhật
18oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Bắc Ninh

Đang cập nhật
18oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Bình Định

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 27oC
Có mây, không mưa

Cao Bằng

Đang cập nhật
14oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
14oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Điện Biên

Đang cập nhật
14oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
16oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
15oC - 27oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
16oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
17oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
18oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Hòa Bình

Đang cập nhật
18oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Hưng Yên

Đang cập nhật
18oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Kon Tum

Đang cập nhật
19oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
18oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 29oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
13oC - 22oC
Có mây, ngày không mưa
11oC - 20oC
Có mây, ngày không mưa
11oC - 20oC
Có mây, có mưa rào

Lạng Sơn

Đang cập nhật
13oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
12oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
13oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Lào Cai

Đang cập nhật
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Nam Định

Đang cập nhật
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 23oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
18oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 23oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
18oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 23oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Phú Yên

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 28oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Nam

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 26oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 26oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ninh

Đang cập nhật
18oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 23oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Quảng Trị

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Tây Ninh

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Ít mây, ngày trời nắng
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 34oC
Có mây, không mưa

Thái Bình

Đang cập nhật
18oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 23oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa dông
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Ít mây, ngày trời nắng
25oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Ít mây, ngày trời nắng
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Vũng Tàu

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Yên Bái

Đang cập nhật
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Cần Thơ

28oC
Đêm nhiều mây
25oC - 31oC
Ít mây, ngày trời nắng
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Pleicu

19oC
Đêm có mây
15oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
17oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
15oC - 27oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Ít mây, ngày trời nắng
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Ít mây, ngày trời nắng
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Ít mây, ngày trời nắng
25oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
22oC - 36oC
Ít mây, ngày trời nắng
23oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 34oC
Có mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
14oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
14oC - 27oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
19oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 28oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
17oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
16oC - 30oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
24oC - 36oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 32oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Ít mây, ngày trời nắng
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Long An

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Ít mây, ngày trời nắng
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Ít mây, ngày trời nắng
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 20:37 - 07/01/2022

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết

Tỉ số bóng đá Bóng rổ Thể thao Trực tiếp bóng đá Cá độ thể thao Baccarat casino Number game Game casino Casino game nổ hũ poker Baccarat Casino game poker Trò chơi poker sòng bạc Trò poker Number game